RendszámtáblaTisztelt gépjármű Tulajdonosok! Ezzel a rövid leírással próbálunk segíteni Önöknek a rendszámtáblákkal kapcsolatos ügyek intézésében. Elöljáróban felhívjuk a figyelmet arra a fontos dologra, hogy a rendszámtáblával és a szükséges okmányokkal kapcsolatos kérdésekben kizárólag a járási hivataloknál kihelyezett okmány irodáknál lehetséges.
Az Okmányirodák 2013. január 1-től a járási hivatal törzshivatala szervezeti egységeként az ügyfelek által ismert korábbi székhelyen, illetve telephelyen látják el a hatáskörükbe utalt feladatokat.

Reméljük, hogy rövid leírásunk segítséget nyújt majd Önnek a sikeres ügyintézésben!

Új rendszámtábla beszerzése gépjárművekhez:Sorozat rendszámtáblák:
Amennyiben a gépjármű tulajdonosok új sorozat rendszámtáblát kívánnak vásárolni, úgy a lakhely vagy telephely szerint illetékes okmány irodát (járási hivatalt) kell felkeresniük. Itt vásárolhatják meg személy- és tehergépkocsira, motorkerékpárra, utánfutóra, pótkocsira, félpótkocsira, mezőgazdasági vontatóra és lassú járműre a jogszabályban előírt sorozat rendszámtáblát.

Ideiglenes rendszámtábla "E" betűjelű:
Közúti közlekedésben részt vevő járművekhez az „E” betűjelű rendszámtáblát a lakhely, vagy a telephely szerint illetékes okmány irodánál (járási hivatalnál) lehet megvásárolni. A Magyarországra harmadik országból importált, közúton behozott, közúti közlekedésben részt vevő járműre az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát és az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt a NAV vámszerve, szállítóeszközön behozott járműre a közlekedési igazgatási hatóság adja ki.

Különleges rendszámtáblák "DT, CK, V, X, P, Z"betűjelű és TAXI, FUVAROZÓ (sárga):

A Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek, ezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tagjai és családtagjaik járműveire „DT” betűjelű, valamint az említett képviseletek, szervezetek igazgatási, műszaki és kisegítő személyzetének nem magyar állampolgárságú tagjai és családtagjaik járműveire „CK” betűjelű rendszámtáblát a Budapesti KEKKH Központi Okmányirodánál (Budapest XIII. ker., Visegrádi utca 110.-112.) lehet megvásárolni.
Ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont járműre "V" betűjelű vámrendszámot kizárólag a Budapesti KEKKH Központi Okmányirodánál lehet igényelni.

Továbbá „SP” sport, "P" próba és "Z" betűjelű ideiglenes rendszámtáblát, valamint a közúti közlekedési szolgáltatást végzők TAXI, FUVAROZÓ (sárga) rendszámtábláját a megyeszékhelyi okmány irodánál (járási hivatalnál) vásárolhatják meg. Ez alól kivételt képez Budapest és Pest megye, ahol a fentebb jelzett rendszámtáblákat a KEKKH Központi Okmányirodánál (Budapest XIII. ker., Visegrádi utca 110.-112.) lehet megvásárolni.

Egyedi rendszámtáblák:
Egyénileg kiválasztott (a sorozatban kiadottól eltérő) három betű - három szám (például: AAO - 001), illetőleg az egyedileg előállított négy betű - két szám (például: AAAA - 01), vagy öt betű - egy szám (például: AAAAA - 1) rendszámtábla a lakhely vagy a telephely szerint illetékes okmány irodáknál (járási hivataloknál) rendelhető meg.
Valamint lehetőség van a már meglévő sorozat rendszám egyéniesítésére, vagy akár az egyéni rendszám sorozatosítására, ez csak a három betű – három számos rendszámokra vonatkozhat.

Sérült rendszámtábla cseréje újragyártással:A megrongálódott, elhasználódott - de még azonosítható- rendszámtábla ismételt legyártását a lakhely vagy telephely szerint illetékes okmány irodánál (járási hivatalnál) lehet megrendelni. A sérült táblát az új rendszám átvételével egyidejűleg le kell adni. A rendszám sérülése esetén annak újragyártására többszöri alkalommal is lehetőség van, amennyiben a sérült tábla leadására sor kerül. Amennyiben Önnek nemzeti színeket és H jelzést tartalmazó „D” típusú (öntapadó fólia) rendszáma van, és annak sérülése miatt újat rendel, akkor azt már csak a 326/2011. (XII.28.) számú Kormány rendeletben előírt méretben (520 mm x 110 mm) kaphatja meg.

Elveszett, ellopott rendszámtábla pótlása újragyártással:Amennyiben a két rendszámtáblával rendelkező gépjárműről az egyik tábla elveszett, vagy ellopták, úgy ezt a lakhely vagy telephely szerint illetékes okmány irodánál (járási hivatalnál) lehet megrendelni.
A rendszámot csak egyszeri alkalommal lehet pótoltatni elveszettként, újabb elvesztésnél átrendszámozzák a gépjárművet. Ez a jogszabály minden rendszámfajtára érvényes. Elveszett vagy ellopott rendszámtábla pótlásához rendőrségi engedély nem szükséges.

Kiadott rendszámtábla típusmódosítása


(formai változtatása)

Ha a rendszámtábla felszerelésére nincs elegendő hely, vagy ha a rendszámtábla az átlagosnál nagyobb sérülési veszélynek van kitéve (pl. autóversenyzés), a közlekedési hatóság igazolása alapján engedélyezhető a "B" típusú rendszámtábla felszerelése, illetve a "D" típusú rendszámtáblának (öntapadó fólia) a jármű elején történő alkalmazása.
Ezt a változtatott típusú rendszámtáblát a telephely vagy a lakhely szerint illetékes okmány irodánál (járási hivatalnál) lehet megrendelni.
Fontos információ: Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2004 május 1.-től a „D” típusú (öntapadó fólia) rendszám mérete megváltozott. A 326/2011. (XII.28.) számú Kormány rendeletben meghatározott új méret 520 X 110 mm.

Személy és teherfuvarozóA közúti közlekedési szolgáltatást végzők TAXI, FUVAROZÓ (sárga) rendszám- tábláját Önök a megyeszékhelyi okmány irodánál (járási hivatalnál) vásárol- hatják meg. Ez alól kivételt képez Budapest és Pest megye, ahol a fenti rendszámtáblákat a KEKKH Központi Okmányirodánál (Budatest XIII. ker., Visegrádi utca 110.-112.) lehet megvásárolni. Felhívjuk figyelmüket, hogy a jelenlegi jogszabály szerint a teherfuvarozóknak nem kötelező a sárga rendszám.
© 1989-2017 Plaket Kft.          Telefon: 319 3358          e-mail: info@plaket.hu